Informace
pro odborníky

Detekci v rámci materiálu považujeme za velmi podstatnou v oblasti zachycení signálů, ať jsou zjevné nebo podpořit Vás v zachycení těch signálů, které jsou skryté a které je někdy problematické odhalit. Někdy je zapotřebí se jen zastavit a věnovat pozornost všem souvislostem na straně dítěte, rodičů nebo celé rodiny.

V připraveném materiálu považujeme za velmi podstatnou oblast včasného zachycení signálů ohrožení dítěte, ať již jde o signály zjevné či signály, nebo ty které jsou spíše skryté, a proto je někdy složité odhalit je, nebo jim správně porozumět.

Vzniklý materiál je k dispozici orgánům sociálně-právní ochrany dětí a dalším spolupracujícím odborníkům – pedagogům, lékařům a neziskovým organizacím.

Materiál se věnuje těmto oblastem detekce:
  1. sexuální násilí na dětech
  2. psychické a fyzické týrání dětí
  3. konfliktní, předrozvodové, rozvodové a porozvodové situace v rodině
  4. ohrožující prostředí (v tomto materiálu najdete informace také k tématu – domácí násilí, zanedbávání, závislosti rodičů)
  5. rizikové chování (v tomto materiálu najdete také informace k tématu – sebepoškozování, sexuální experimentování, krádeže a lhaní, agresivita, experimentování s alkoholem a návykovými látkami, záškoláctví a útěky z domovy a nechození na kroužky, výtržnictví a delikvence)

Pokud máte zájem o zaslání vytvořeného materiálu, prosím, kontaktujte nás telefonicky nebo na e-mail: ambulance@ditekrize.cz.
Nezapomeňte, prosím, uvést Vaši instituci, ve které působíte.