NENECHÁME DĚTSTVÍ
ZHOŘKNOUT

>

Informace o projektu

„ČÍM DŘÍVE, TÍM LÉPE A EFEKTIVNĚJI“
DETEKCE OHROŽENÝCH DĚTÍ A RODIN

Projekt Dětského krizového centra a Nadace Sirius.

DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM (dále DKC) působí od roku 1992 jako nestátní nezisková organizace humanitárního zaměření specializovaná zejména na odbornou pomoc dětem týraným, sexuálně zneužívaným či zanedbávaným (syndrom CAN = Child Abuse and Neglect), dále dětem ohroženým na zdravém vývoji rizikovými faktory v prostředí, dětem v závažných životních situacích, dětem traumatizovaným a nezletilým obětem trestných činů.

Více o projektu
Nadace Sirius

DĚKUJEME NADACI SIRIUS ZA PODPORU PROJEKTU.

PRO DĚTI

Tato stránka je vytvořena pro tebe…

CO TADY NAJDEŠ?

Leták – popisující situace, které můžeš zažívat ty sám nebo někdo z tvého okolí, např. kamarád. V Letáku jsou uvedeny také kontakty. Kontakty jsou rozděleny na ty, které můžeš využít ze svého domova, tzn. většinou telefonické kontakty nebo odkaz na chaty organizací, které pomáhají dětem. A dále jsou zde uvedeny odkazy na organizace, kam můžeš osobně přijít.

Stáhnout leták

Dále je zde několik materiálů, které si můžeš přečíst z domova. Jsou nazvány – Desatera pro tvé bezpečí. V Desaterech jsou popsány určité situace, tzn. co to vlastně je, jak se projevuje a také, co s tím můžeš dělat. O jaké situace se jedná?

Vraťme dětem ukradené dětství - průvodce

Desatera a doporučení

Desatera jsou zpracována pro následující oblasti:

  • sexuální násilí na dětech
  • psychické a fyzické týrání dětí
  • konfliktní, předrozvodové, rozvodové a porozvodové situace v rodině
  • ohrožující prostředí (v tomto Desateru najdeš informace také k tématu domácí násilí, zanedbávání, závislosti rodičů)
  • rizikové chování (v tomto Desateru najdeš také informace k tématu – sebepoškozování, sexuální experimentování, krádeže a lhaní, agresivita, experimentování s alkoholem a návykovými látkami, záškoláctví a útěky z domova a nechození na kroužky, výtržnictví a delikvence)

Leták, ale i Desatera, si můžeš přečíst – jen tak… Materiály jsou tu pro tebe, a i my jsme tu pro tebe. Pokud tě něco trápí, ozvi se. Spolu to zvládneme!

JEDNOTLIVÁ DESATERA KE STAŽENÍ
Vraťme dětem ukradené dětství
Zavolej, napiš, využij radu!
Zavolej i tehdy, pokud nevíš, do jakého zařízení by si mohl/a přijít.
Nebo rovnou přijď!
Přijď sám nebo s rodiči/prarodiči nebo kamarádem.

INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče, vážené pečující osoby o děti – ať jste opatrovníky, ať jste poručníky nebo pěstouny. Dovolili jsme si vytvořit materiál, který Vám může pomoci vyhodnotit situaci Vaší rodiny.

Někdy se naše dítě nebo děti dostávají do nelehkých situacích nebo máme pocit, že se něco s naším dítětem děje, ale nerozumíme tomu, proč se chová tak, jak se chová a v čem je problém.

Na druhé straně jsou však také situace, které se týkají nás rodičů (dalších pečujících osob) a ne vždy si uvědomujeme, že i naše problémy ovlivňují výrazným způsobem naše děti.

Více pro rodičePRŮVODCE KE STAŽENÍ
Vraťme dětem ukradené dětství

PRO ODBORNÍKY

Vážení kolegové, vážení spolupracující odborníci,

dovolili jsme si vytvořit materiál pro Vás jako pomocnou ruku pro vyhodnocení situace Vašeho klienta (může se také jednat o pacienta nebo žáka či studenta), ať je to dětský klient, rodiče dítěte nebo celá rodina.

V rámci vytvořeného materiálu jsme vycházeli z téměř 30leté praxe naší organizace a o naše zkušenosti se chceme s Vámi podělit.

Materiál je vytvořen pro oblast detekce problému či problémů na straně dítěte, rodiče či obou dvou rodičů nebo celé rodiny, a to i rodiny pěstounské.

Více pro odborníky