Informace
pro rodiče

Jsou však situace, které se týkají nás všech, tzn. celé naší rodiny a je zapotřebí zvažovat, zda s touto situací můžeme ještě udělat něco samy nebo za pomoci našich blízkých nebo je zapotřebí hledat odborné služby.

Materiál se zaměřuje na tyto oblasti:
  1. sexuální násilí na dětech
  2. fyzické a psychické týrání
  3. ohrožující prostředí
  4. rizikové chování
  5. konfliktní, předrozvodovou, rozvodovou a porozvodovou situaci

Jednotlivé oblasti jsou podrobně rozepsány, např. v kapitole ohrožující prostředí získáte informace k domácímu násilí, zanedbávání, závislosti rodiče či rodičů. V kapitole rizikové chování si můžete přečíst infromace k oblasti sebepoškozování, sexuálnímu experimentování, krádežím a lhaní u dětí, agresivitě, experimentování s alkoholem a návykovými látkami, záškoláctví a útěkům z domova a nechození na kroužky, výtržnictví a delikvenci na straně Vašeho dítěte.

Věřte, že je zde řada organizaci, které rádi s Vámi situaci proberou a pomohou Vám. Jsou organizace, které poskytují služby bezplatně a jsou organizace, kde můžete využít velmi rychle telefonického poradenství nebo zvážit osobní konzultaci.

Vytvořený materiál je zde pro Vás rodiče a další pečující osoby o děti.

Materiál je velmi rozsáhlý, zkuste si proto nejprve najít především tu kapitolu, která by se Vás nebo Vašeho dítěte či rodiny mohla týkat. Nemusíte číst (hned) celý materiál.

Výhodou materiálu je, že se k němu můžete vždy – i s odstupem času - vrátit.

Prosím, přijměte tento materiál jako nabídnutou ruku pomoci, a to Vám…. Spolu to zvládneme!

STÁHNOUT PRŮVODCE
Vraťme dětem ukradené dětství